Welke factoren spelen een rol bij de prijs van een Perzisch tapijt?

Er zijn veel verschillende factoren die een rol spelen bij het bepalen van waarde van een Perzisch tapijt.

Alle belangrijkste is de zeldzaamheid. Wanneer een tapijt zeldzaam is heeft het tapijt een zeer hoge waarde. De vraag is nou wat maak een tapijt zeldzaam?

Er zijn twee factoren die de zeldzaamheid van een Perzisch tapijt bepalen, namelijk conditie en leeftijd.

Wanneer een tapijt zeer oud is en in een top conditie  dan spreekt men over een antiek tapijt dat een zeer hoge waarde heeft. Als het tapijt wel oud is maar slecht in conditie dan neemt de prijs af. Het kan ook zijn dat een tapijt een goede conditie heeft maar niet oud is en dat zorg ook voor een lagere prijs in vergelijking met een antiek tapijt.